• sadnessdove
 • Kociek
 • blacknail
 • makemeabnormal
 • Najada
 • koszmarek
 • thereandbackagain
 • ioiooo
 • hello-im-psycho
 • nettle-carrier
 • misza
 • besen
 • screamscence
 • mrspaceman
 • krzysiek-j
 • spieluhrenherz
 • smarjorie
 • domitrz
 • hotgirls
 • adaamanth
 • grumpy
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • PeaceInHeart
 • ovvlsome
 • dunkellicht
 • fomalhaut
 • 1NdyGo
 • ambassadorofdumb
 • retaliate
 • risky
 • suicideisselfexpression
 • darthsadic
 • beautifulyoung
 • Trinitys
 • arikair
 • guyver
 • crazyassshit
 • RockYourMind
 • clickyclick
 • kartoNik
 • RouxBlonde
 • choppedheidi
 • anananana
 • infinitenoise
 • orangeugarte
 • bemyloover
 • myselfwonderland
 • hydrosphere
 • weercheer
 • jointskurwysyn
 • Jodenstein
 • chcemisiesikac
 • gemma
 • flawlessly
 • predictableannie
 • zatora
 • stockholmsyndrome
 • greendaemon
 • jwzr
 • goaskalice
 • awkwardman
 • lonelygirl15
 • friendstraveluk
 • rzadkakupka
 • callitwhatyouwant
 • Americanlover
 • firekeeper
 • Barszczowydeszcz
 • czinok
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

7620 6f36 500
#mirekwave
Reposted fromniggertits niggertits viasargon sargon

September 21 2017

5088 2166 500

victoriankween:

a beautiful greenhouse attachment

6053 ff33 500

cwleafonthewind:

my cats’ reaction to seeing the ceiling fan move for the first time

Reposted fromollivander ollivander viaMrrruk Mrrruk
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamodalna modalna
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromeklerrka eklerrka viaeternaljourney eternaljourney
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Moja mama: Ja w Twoim wieku miałam już roczne dziecko! Ja: Chwalisz się czy żalisz?
— Tak, jestem okropna.
Reposted fromanotherwaytodie anotherwaytodie
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viamodalna modalna
1246 75e0 500
Reposted fromdeviate deviate viaeternaljourney eternaljourney
2419 370b
Reposted byjanuschytrusCarridwenIgnition
3230 b505
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza
Uśmiechasz mnie coraz bardziej :)
— D.
Reposted fromSenyia Senyia viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful viaawaken awaken
1039 eb9c 500
Reposted fromvideogames videogames viaawaken awaken
1537 3469
Reposted fromscorpix scorpix viacarlandlouise carlandlouise
0207 b55e 500
Reposted fromtwice twice viaMartwa13 Martwa13
6533 1247

When you’re late and you have to park fast.

2903 f6a9 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl